Najnovija verzija softverskog alata Mastercam omogućava bržu izradu rupa, bolje putanje alata za obradu 3D HST, dodatne mogućnosti u 2D i 3D obradama, napredak u modulu Mill-Turn i brži rad s poboljšanim programiranjem.

Važnije novosti u verziji 2024 su:

Promjena WCS, Cplane i Tplane ravnina

U programu Mastercam 2024 poboljšan je prikaz ravnina prilikom upotrebe funkcije „Edit common parameters“ (dostupno desnim klikom na izborniku Upravitelja putanja alata). Sada se prikazuju samo ravnine koje su zajedničke odabranim operacijama.

           
Mastercam 2023
Mastercam 2024 

Mogućnost orijentacije tijela prema bojama u alatu Disassemble

U Mastercamu 2024 možete upotrebljavati boju površine da biste orijentirali dijelove alatom Disassemble. To možete postići klikom na gumb „Color“ u odjeljku „Face color“ i odabirom boje iz grafičkog prozora.

Poboljšanja obrade B-Axis Contour

Obradi su dodane tri važne promjene:
 • Mogućnost ručnog uređivanja vektora osi alata.
 • Mogućnost ručnog uređivanja korisnog područja pločice.
 • Funkcija za prilagodbu Stocka na obradku
Ove nove funkcionalnosti omogućuju veći nadzor nad načinom na koji alat uklanja materijal. Ova poboljšanja doprinose optimizaciji trajanja životnog vijeka alata i površinske obrade te omogućuju dodatni nadzor nad kretanjem alata.

Uređivanje vektora putanja alata

Ako ste ručno odredili vektore osi alata, sada Mastercam omogućuje uređivanje tih vektora. Funkcija omogućuje izradu putanje alata bez stvaranja dodatne geometrije.

Nove mogućnosti nalaze se na kartici „Basic Motion Control“. Odaberite „Modified“, a zatim kliknite gumb „Edit vectors“.

Dvaput kliknite na konturu gdje želite dodati vektore osi alata. Dijelovi konture gdje alat ne može uspostaviti kontakt s obratkom označeni su crvenom bojom. Ako dvaput kliknete na područje bez kontakta, Mastercam će dodati novi vektor osi alata na najbliže moguće mjesto.

Ručno određivanje dopuštenog područja rezne pločice

Funkcija se nalazi na kartici „Advanced Motion Control“. Odaberite „Manual“, a zatim gumb „Edit depth“. Mastercam će vas vratiti na grafički prozor gdje možete putem zelene i crvene točke urediti granice rezne površine pločice.

Spremi/Otvori zadane vrijednosti

U Mastercamu 2024 poboljšano je otvaranje i spremanje zadanih vrijednosti izravno u prozoru obrade. Kliknite gumb „Save toolpath parameters“ ili gumb „Load toolpath parameters“.

3-osna obrada Multiaxis Pocketing

Mastercam 2024 omogućava zaključavanje putanja na 3D obradu za Pocketing/Roughing. Time možete kreirati 3D putanje bez podrezivanja ili pojednostaviti putanje alata za grubu višeosnu obradu.

Odabir površina za izbjegavanje u obradi Pencil

Sada možete odabrati geometriju izbjegavanja za obradu 3D HST Pencil. U prethodnim verzijama taj je odjeljak bio onemogućen.

Detekcija negativnih kutova

Waterline sada prepoznaje negativne kutove prilikom obrade modela Stock s opcijom Rest i uklanja nepotrebne prolaze. Ova funkcija je dodana u OptiRest i AreaRest u verziji Mastercam 2023. Preimenovana je u „Detect stock break through“.

Obrada horizontalnih površina s Area Roughing

Kao što je Waterline u verziji 2023., sada i Area Roughing u verziji 2024 omogućava obradu svih ili pojedinačnih horizontalnih područja.

Prilagodba posmaka u kutovima

Sljedeće obrade sada imaju mogućnost “Override Arc Feed Rate” na kartici “Arc/Filter tolerance”:
 • Dynamic Contour
 • Peel Mill
 • Model Chamfer
 • Waterline

Grafički prikaz ravnina i geometrije

Dodan je gumb za prikaz grafičkih elemenata u prozorima obrade za izradu rupa i višeosnih obrada. Ova funkcija omogućuje prikazivanje ili skrivanje različitih grafičkih elemenata.

 

Na „Linking parameters“ odaberite razine koje želite prikazati u grafičkom prozoru, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Izrada rupa pomoću obrade Process Hole

Process Hole se nalazi na kartici „Toolpaths“ za module Mill i Router.

Process Hole upotrebljava unaprijed postavljene postupke za izradu rupa na čvrstim tijelima. Postupak može sadržavati jednu ili više operacija izrade rupa, koje možete kreirati u knjižnici operacija ili uvesti iz drugih datoteka.

Poboljšanja obrade Deburr

Opcionalno područje kontakta alata

U Mastercamu 2024 možete odabrati rezanje vrhom ili bočnom stranom alata. Ako odaberete rezanje bočnom stranom, pojavit će se opcija postotka. Pomoću ove opcije možete odrediti gdje će dio alata za rezanje biti u kontaktu s komadom.

Izbjegavanje kontakta s vrhom alata

Ako odaberemo opciju „Tip“, a vrsta obrade je „5 osno simultano“, dostupna je nova opcija „Avoid contact on Tip“ – izbjegavanje kontakta s vrhom alata. Upotrijebite ovu opciju da biste spriječili moguće stvaranje rubova prilikom rezanja zbog niske brzine rezanja na vrhu alata.

Podržane vrste alata

Tip:
 • Ball end mill – kuglasto glodalo
 • Lollipop mill (supports undercutting) – lizika (podržava spodrezivanje)
Flank/Taper:
 • Bull end mill – radijusno glodalo
 • Taper mill – konusno glodalo
 • Dove mill (supports undercutting) – Roto (N kutno) glodalo (podržava podrezivanje)
 • Chamfer mill – glodalo za skošenje

Glađe kretanje putanja alata

Putanje 3D HST upotrebljavaju novu unutarnju toleranciju, što omogućuje glađe, preciznije i dosljednije kretanje. Otvorite i regenerirajte staru datoteku .mcam s obradom 3D HST i usporedite putanje s verzijom 2023.

Mastercam 2023
 Mastercam 2024 

Promjena strane/smjera odabranih kontura

U grafičkom prozoru sada možete okrenuti Chain – dvostruki klik na nju. Dvostruki klik na bilo koji strelicu (manju ili veću) mijenja smjer lanca.

Poboljšanja opcije “Variable Depth” za Lathe Rough

Putanje grubog tokarenja sada omogućavaju prilagodbu dubine na početku rezanja od/do ±100 % njezine vrijednosti. Ranije je prilagodba bila ograničena na 25 %.

 • Vrijednost 100% znači da će rez biti dvostruko dublji na kraju prolaza
 • Vrijednost -100% smanjuje rez, što znači dubinu reza 0 na kraju prolaza

Optimizacija putanja Waterline  kod prolaza na plitkim mjestima

Obradi Waterline dodana je opcija „Allow partial cuts“, ako je uključena opcija „Add cuts“. „Allow partial cuts“ omogućava djelomične rezove na plitkim područjima obratka i izbjegava obradu strmih zidova obratka.

Više novosti možete pronaći u dokumentu What’s New za verziju Mastercam 2024.
Izašla je nova verzija Mastercam 2024
Tagged on: